Hoe groot is jouw comfort zone?

In je comfort zone is het veilig, prettig en vertrouwd. Je doet dingen waarvan je zeker weet dat je ze kunt, op deze plek bevinden zich geen uitdagingen en je loopt geen enkel risico. De grootte van je comfort zone is vooral gerelateerd aan je zelfbeeld. Hoe negatiever je zelfbeeld, hoe kleiner je comfort zone en hoe groter de angst om een stap buiten je comfort zone te zetten. Vooral angst om te falen en angst voor afwijzing zijn kenmerkend voor mensen met een negatief zelfbeeld. En dat is jammer, want net buiten je comfort zone ligt de plek waar je groeit door nieuwe ervaringen; hier bouw je zelfvertrouwen op en voel je dat je leeft. Je kunt direct beginnen met het zetten van kleine stapp

CITO

Wat een mooie eye-opener van Jelle Jolles, neuropsycholoog en neurowetenschapper, bij zijn lezing op de middelbare school van onze dochter: Wat meet het CITO niet? Laten we ons niet blind staren op papieren met getallen maar ons kind echt zien, waarderen en complimenteren met wié ze zijn. Je zelfbeeld is opgebouwd uit twee factoren: Hoe zie je jezelf? En hoe waardeer je dit beeld van je zelf; je zelfwaardering. Bij mensen met een negatief zelfbeeld blijkt deze zelfwaardering vaak voorwaardelijk. Eerst moet hij aan allerlei prestaties en verwachtingen van zichzelf hebben voldaan voordat hij zichzelf waardeert. Hoe zie jij jezelf? Ben jij pas iets waard als je iets gepresteerd hebt?

zelfbeeld.nl        |           Amsterdam          

  • Facebook
  • Instagram